Testări  
 

Testarea porcilor crescuți DanBred se efectuează atât într-o stație centrală de test cât și în fermă sub supervizarea Comitetului Național pentru Producerea Porcilor( National Committee for Pig Production). Testarea efectivelor a fost introdusă în Programul Danez de Creștere a Porcilor pentru a crește numărul animalelor testate astfel asigurând o bază vastă pentru evaluarea și selecția porcilor.

Programul de Testare:

În stație

În fermă
5.000 masculi pe an 98.000 masculi și femele pe an
12 masculi pe an 8 până la 20 masculi și femele pe an
hrănire după inspirație hrănire după inspirație

Caracteristici măsurate

câștig zilnic 30 - 100 kg
procent carne macră
conversie hrană
longevitate
pierdere la tăiere (masculi)
câștig zilnic 1,5 - 30 kg
câștig zilnic 30 - 100 kg
procent carne macră
longevitate
PV5 (femele)

 

Toți purcii de la Landrace și până la scroafele Large White sunt înregistrați în efectivele de înmulțire și creștere. Asta înseamnă un total de 110.000 porci pe an.

În fermă și în stație testarea se efectuează pentru intervalul de 30-95 kg. Porcii sunt hraniți în voie pe întreaga periadă de creștere. Se folosește atât o alimentație  comună tuturor efectivelor DanBred cu o compoziție specifică cât și o hrană farmaceutică specifică, controlate de DanBred.

Principiile și structura procedurii de testare sunt prezentate în figura de mai jos.

 

Fluxul procedurii de testare

 

La sfârșitul testării toți porcii sunt cântăriți și se măsoară ultrasonic grosimea grăsimii de pe spate. În cele din urmă, rezultatele fiecărui animal sunt evaluate.

În stația de testare(ACEMA), pentru a măsura hrana consumată de fiecare individ, este folosit un sistem transponder al mâncării . Aproximativ 85% din porcii care sunt testați în stația de testare sunt sacrificați la încheierea testării.