Obiective  
 

Scopul DanBred este de a realiza o cooperare apropiată între producătorii de porci și abatoare. Obiectivele creșterii sunt diferite pentru masculi și femele. Tabelul de mai jos arată caracteristicile obiectivelor de creștere (breeding goal) pentru cele patru rase de porci.

 

Obiective Creștere  


Căștig zilnic (1.5-30 kg)

 
0.020

0.016 

$/grame

€/grame 


Căștig zilnic (30-100 kg)

 
0.019

0.015

$/grame

€/grame


Conversie hrană

 
14

11

$/kg căștig/porc

€/kg căștig/porc


Procentaj carne fără grăsime

 
1.4

1.1

$/%/porc

€/%/porc


PV5*:         femele
 
3.5

2.8

$/purceluș

€/purceluș


Longevitate:   femele
 

                   masculi
 

4.2

3.4

2.1

1.7

$/punct/porc

€/punct/porc

$/punct/porc

€/punct/porc


Pierderi la tăiere: masculi
 
0.8

0.7

$/kg/porc

€/kg/porc

*PV5: Purceluși în Viață în a cincea zi de la naștere. 

După cum se poate observa din tabel, purcelușii în viață după a cincea zi de la naștere sunt incluși în obiectivele de creștere pentru femele, și pierderile la tăiere este inclusă pentru masculi. Longevitatea este de două ori mai cântărită, la fel de mult pentru liniile de femele cât și pentru liniia de masculi.

Din când în când, schimbările parametrilor genetici și coeficienții economici cauzate de situația selecției și producției/marketingului justifică o ajustare a stocului treaptă a creșterii . Asta se întâmplă la fiecare 3 sau 4 ani.

Progresul așteptat pe baza obiectivelor de creștere pentru liniile de femele și masculi este prezentat pentru fiecare în parte în figurile următoare.

              

 

Progres așteptat pentru femele pe obiectivul de creștere

 

Progres așteptat pentru masculi pe obiectivul de creștere

 

După cum se poate observa, un progres însemnat este așteptat în PV5, câștig zilnic, procent carne fără grăsime și în procentul de conversie a mâncării.